Časté dotazy

Jaké dokumenty potřebuji k úspěšnému vyřízení půjčky?

Stačí jen tři dokumenty. Potvrzení o výši příjmu, ověření identity a ověření bankovního účtu vedeného na vaše jméno.

Potvrzení o výši příjmu za poslední 3 měsíce:

Jednoduše přes službu Kontomatik nebo výpisem z bankovního účtu, platovým výměrem, složenkami nebo vašimi vystavenými fakturami.

Ověření identity:

Ověříte se přes bankovní identitu nebo vyfotíte oboustranně svůj občanský průkaz.

Ověření bankovního účtu:

Ověříte se přes bankovní identitu, službu Kontomatik nebo provedete korunovou platbu na náš účet. Připomínáme, že bez vlastního bankovního účtu nelze žádost vyhodnotit.

Jak dlouho trvá vyplnění žádosti?

Chvilku. Opravdu. Díky službě Kontomatik a ověření přes bankovní identitu máte hotovo do 3 minut.

Jak dlouho trvá schválení žádosti?

Hned jak od vás dostaneme všechny potřebné dokumenty k vyhodnocení, obratem posíláme potvrzení o schválení.

Kdy obdržím peníze na svůj účet?

Tato volba je pouze na vás. Peníze můžete mít na svém účtu obratem. V tomto případě je potřeba vybrat volitelnou službu „Presto“ pro okamžité vyplacení.

V opačném případě vám peníze dorazí do 24 hodin.

Kolik si mohu vypůjčit a na jak dlouhou dobu?

Finální částka je schválena na základě vaší úvěruschopnosti, maximálně do výše 80 000 Kč. Smlouva je uzavírána na 18 měsíců.

Co se stane, pokud nemohu dluh včas splatit?

Doporučujeme tuto situaci s námi komunikovat. Vždy se pro vás snažíme nalézt to nejlepší řešení. Po dobu 5 dnů jste v tzv. ochranné lhůtě, kdy není částka navyšována.

V případě, že neproběhne úhrada, je společnost FlexiFin oprávněna si účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

Dlužná částka se také navyšuje o účelně vynaložené náklady za vymáhání, a to paušálně 35 Kč denně, avšak maximálně 490 Kč za měsíc.

Následně je k dlužné částce připočítán zákonný úrok z prodlení (odpovídající roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou, navýšenou o osm procentních bodů) za každý den až do doby zaplacení stávajícího dluhu. Společnost je také oprávněna zasílat zpoplatněné písemné upomínky, kdy za jednu zaslanou upomínku účtuje 105 Kč.

Přijde mi smlouva, popřípadě upomínka na adresu?

Jsme moderní společností a víme, že váš čas je důležitý. Proto komunikujeme výhradně online. Veškeré dokumenty (i případné upomínky) zasíláme e-mailem nebo SMS.

Jakým způsobem mě upozorníte na neproběhlou platbu?

Přijde vám e-mail nebo SMS.

Můžu si půjčku navýšit?

V případě, že nečerpáte aktuálně schválenou částku v plné výši, můžete zbývající část načerpat kdykoliv. Stačí zavolat na zákaznickou linku 800 987 654 nebo dát pokyn ve svém klientském profilu.

Mám nárok na půjčku v případě záznamu v registru dlužníků?

V případě vaší dobré platební morálky může mít záznam o vaší minulé půjčce pouze pozitivní dopad. Pokud byla vaše platební morálka horší, nebo jste měli výrazné problémy se splácením, může to rozhodnutí o půjčce ovlivnit.

Za jakých okolností mi může být žádost o půjčky zamítnuta?

Žádost může být zamítnuta z několika důvodů. Například: nedostatečné vyhodnocení úvěruschopnosti, záznam v Centrální evidenci exekucí, neplatný občanský průkaz apod.

Co je služba Kontomatik?

Vysoce zabezpečené ověření majitele bankovního účtu. V žádosti o půjčku nám udělíte souhlas s jednorázovým informováním o účtu a po přesměrování na stránky vaší banky pouze vyplníte vaše přihlašovací údaje. Nebojte se, údaje pro přihlášení víte pouze vy a vaše banka. Celá služba je vysoce zabezpečená.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Více informací o službě Kontomatik

Co je ověření přes Bank iD?

Vysoce zabezpečená služba pro ověření digitální identity.  Ověření probíhá jednoduše přes stránky vaší banky. Udělíte souhlas s předáním údajů a vyplníte vaše přihlašovací údaje. Údaje pro přihlášení víte pouze vy a vaše banka, celá služba je vysoce zabezpečená.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Více informací o Bank iD

Co je doplňková služba Presto?

Pokud potřebujete peníze po schválení půjčky vyplatit okamžitě, zvolte službu Presto. Díky ní vám garantujeme výplatu peněz obratem po podpisu smlouvy. Služba je zpoplatněna jednorázovou částkou 165 Kč. Můžete si ji zvolit v průběhu vyplňování žádosti o půjčku.

Poplatek za službu Presto je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Co je doplňková služba Klidné spaní?

Služba Klidné spaní nabízí možnost odkladu splatnosti půjčky o dva měsíce v případě nenadálých událostí. Službu lze využít za předem definovaných podmínek a v přesně definovaných případech:

  • ztráta zaměstnání, ne vlastní vinou (je nutné dodat potvrzení zaměstnavatele tj. výpověď nebo jiný potvrzující doklad, že ztráta zaměstnání nebyla způsobena vaší vinou). Pokud máte zaměstnání na dobu neurčitou, nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě, nepodali jste výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou, je služba Klidné spaní pro vás ta pravé
  • pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 15 kalendářních dní) doložená potvrzením zaměstnavatele (nemůžeme akceptovat pracovní neschopnost nebo hospitalizaci, která byla plánována nebo započala před sjednáním půjčky)
  • invalidita 3. stupně, která nastala po sjednání půjčky.
  • autonehoda, která nebyla způsobena vaší vinou a kterou současně řeší Policie České republiky (je nutné doložit protokol vystavený Policií, ze kterého bude zjevné, že nejste viníkem nehody)
  • škody v domácnosti nad 30 000 Kč. Pokud došlo ve vaší domácnosti ke škodní události, kterou řeší likvidátor některé z českých pojišťoven. Pro uznání budeme potřebovat potvrzení od likvidátora

Služba „Klidné spaní “ je zpoplatněna částkou 110 Kč měsíčně po celou dobu trvání půjčky. Poplatek je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek. V případě využití služby je poplatek účtován za každých 30 (třicet) dnů, kdy je splatnost odložena. Službu lze sjednat pouze před podpisem smlouvy a lze ji čerpat dvakrát v průběhu platnosti smlouvy.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Co znamená doplňková služba Informační SMS servis?

Prostřednictvím SMS a e-mailu vás upozorníme na blížící se splátku půjčky. Služba je zpoplatněná 29 Kč měsíčně bez ohledu na výši čerpaného půjčky.
Poplatek za službu je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek.
Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Jaké dokumenty potřebuji k úspěšnému vyřízení půjčky?

Stačí jen tři dokumenty. Potvrzení o výši příjmu, ověření identity a ověření bankovního účtu vedeného na vaše jméno.

Potvrzení o výši příjmu za poslední 3 měsíce:

Jednoduše přes službu Kontomatik nebo výpisem z bankovního účtu, platovým výměrem, složenkami nebo vašimi vystavenými fakturami.

Ověření identity:

Ověříte se přes bankovní identitu nebo vyfotíte oboustranně svůj občanský průkaz.

Ověření bankovního účtu:

Ověříte se přes bankovní identitu, službu Kontomatik nebo provedete korunovou platbu na náš účet. Připomínáme, že bez vlastního bankovního účtu nelze žádost vyhodnotit.

Jak dlouho trvá vyplnění žádosti?

Chvilku. Opravdu. Díky službě Kontomatik a ověření přes bankovní identitu máte hotovo do 3 minut.

Jak dlouho trvá schválení žádosti?

Hned jak od vás dostaneme všechny potřebné dokumenty k vyhodnocení, obratem posíláme potvrzení o schválení.

Kdy obdržím peníze na svůj účet?

Tato volba je pouze na vás. Peníze můžete mít na svém účtu obratem. V tomto případě je potřeba vybrat volitelnou službu „Presto“ pro okamžité vyplacení.

V opačném případě vám peníze dorazí do 24 hodin.

Kolik si mohu vypůjčit a na jak dlouhou dobu?

Finální částka je schválena na základě vaší úvěruschopnosti, maximálně do výše 80 000 Kč. Smlouva je uzavírána na 18 měsíců.

Co se stane, pokud nemohu dluh včas splatit?

Doporučujeme tuto situaci s námi komunikovat. Vždy se pro vás snažíme nalézt to nejlepší řešení. Po dobu 5 dnů jste v tzv. ochranné lhůtě, kdy není částka navyšována.

V případě, že neproběhne úhrada, je společnost FlexiFin oprávněna si účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

Dlužná částka se také navyšuje o účelně vynaložené náklady za vymáhání, a to paušálně 35 Kč denně, avšak maximálně 490 Kč za měsíc.

Následně je k dlužné částce připočítán zákonný úrok z prodlení (odpovídající roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou, navýšenou o osm procentních bodů) za každý den až do doby zaplacení stávajícího dluhu. Společnost je také oprávněna zasílat zpoplatněné písemné upomínky, kdy za jednu zaslanou upomínku účtuje 105 Kč.

Přijde mi smlouva, popřípadě upomínka na adresu?

Jsme moderní společností a víme, že váš čas je důležitý. Proto komunikujeme výhradně online. Veškeré dokumenty (i případné upomínky) zasíláme e-mailem nebo SMS.

Jakým způsobem mě upozorníte na neproběhlou platbu?

Přijde vám e-mail nebo SMS.

Můžu si půjčku navýšit?

V případě, že nečerpáte aktuálně schválenou částku v plné výši, můžete zbývající část načerpat kdykoliv. Stačí zavolat na zákaznickou linku 800 987 654 nebo dát pokyn ve svém klientském profilu.

Mám nárok na půjčku v případě záznamu v registru dlužníků?

V případě vaší dobré platební morálky může mít záznam o vaší minulé půjčce pouze pozitivní dopad. Pokud byla vaše platební morálka horší, nebo jste měli výrazné problémy se splácením, může to rozhodnutí o půjčce ovlivnit.

Za jakých okolností mi může být žádost o půjčky zamítnuta?

Žádost může být zamítnuta z několika důvodů. Například: nedostatečné vyhodnocení úvěruschopnosti, záznam v Centrální evidenci exekucí, neplatný občanský průkaz apod.

Co je služba Kontomatik?

Vysoce zabezpečené ověření majitele bankovního účtu. V žádosti o půjčku nám udělíte souhlas s jednorázovým informováním o účtu a po přesměrování na stránky vaší banky pouze vyplníte vaše přihlašovací údaje. Nebojte se, údaje pro přihlášení víte pouze vy a vaše banka. Celá služba je vysoce zabezpečená.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Více informací o službě Kontomatik

Co je ověření přes Bank iD?

Vysoce zabezpečená služba pro ověření digitální identity.  Ověření probíhá jednoduše přes stránky vaší banky. Udělíte souhlas s předáním údajů a vyplníte vaše přihlašovací údaje. Údaje pro přihlášení víte pouze vy a vaše banka, celá služba je vysoce zabezpečená.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Více informací o Bank iD

Co je doplňková služba Presto?

Pokud potřebujete peníze po schválení půjčky vyplatit okamžitě, zvolte službu Presto. Díky ní vám garantujeme výplatu peněz obratem po podpisu smlouvy. Služba je zpoplatněna jednorázovou částkou 165 Kč. Můžete si ji zvolit v průběhu vyplňování žádosti o půjčku.

Poplatek za službu Presto je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Co je doplňková služba Klidné spaní?

Služba Klidné spaní nabízí možnost odkladu splatnosti půjčky o dva měsíce v případě nenadálých událostí. Službu lze využít za předem definovaných podmínek a v přesně definovaných případech:

  • ztráta zaměstnání, ne vlastní vinou (je nutné dodat potvrzení zaměstnavatele tj. výpověď nebo jiný potvrzující doklad, že ztráta zaměstnání nebyla způsobena vaší vinou). Pokud máte zaměstnání na dobu neurčitou, nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě, nepodali jste výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou, je služba Klidné spaní pro vás ta pravé
  • pracovní neschopnost (nepřetržitě alespoň 15 kalendářních dní) doložená potvrzením zaměstnavatele (nemůžeme akceptovat pracovní neschopnost nebo hospitalizaci, která byla plánována nebo započala před sjednáním půjčky)
  • invalidita 3. stupně, která nastala po sjednání půjčky.
  • autonehoda, která nebyla způsobena vaší vinou a kterou současně řeší Policie České republiky (je nutné doložit protokol vystavený Policií, ze kterého bude zjevné, že nejste viníkem nehody)
  • škody v domácnosti nad 30 000 Kč. Pokud došlo ve vaší domácnosti ke škodní události, kterou řeší likvidátor některé z českých pojišťoven. Pro uznání budeme potřebovat potvrzení od likvidátora

Služba „Klidné spaní “ je zpoplatněna částkou 110 Kč měsíčně po celou dobu trvání půjčky. Poplatek je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek. V případě využití služby je poplatek účtován za každých 30 (třicet) dnů, kdy je splatnost odložena. Službu lze sjednat pouze před podpisem smlouvy a lze ji čerpat dvakrát v průběhu platnosti smlouvy.

Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Co znamená doplňková služba Informační SMS servis?

Prostřednictvím SMS a e-mailu vás upozorníme na blížící se splátku půjčky. Služba je zpoplatněná 29 Kč měsíčně bez ohledu na výši čerpaného půjčky.
Poplatek za službu je splatný v řádném termínu splatnosti denních splátek.
Služba je volitelná, schválení žádosti o půjčku není touto službou podmíněno.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?
Kontaktujte nás na:

Proč do toho jít s FlexiFinem?

Jsme česká společnost s tradicí

Půjčku dostanete přes důvěrný a jednoduchý online formulář

Nečekají vás žádné skryté poplatky ani záludná ustanovení

Poskytujeme bezpečnost půjčování na úrovni banky

Regulováno Českou národní bankou

Žádosti zpracováváme systémy BankID a PSD2 s nejvyšší bezpečnostní úrovní

Logo KontomatikLogo Bank ID

Potřebujete poradit? Tak se ozvěte!

Bezplatná infolinka