← Všechny články

Publikováno

Jak zjistit, jestli dostanu půjčku: Na kolik peněz máte nárok a na co si dát pozor?

Délka čtení:

Otázka pravdy. Zda půjčku získáte a jakou částku vůbec můžete požadovat, je pro mnohé jednou z nejpalčivějších životních otázek. Prozradíme vám jedno sladké tajemství. Dokud se nezeptáte, tak to nezjistíte! Každá banka posuzuje jednotlivé žádosti individuálně dle vaší finanční zralosti - bonity. Právě bonita klienta bance ukazuje, jestli jste a zda budete schopni úvěr řádně splácet. Jak tedy má vypadat vaše bonita? Konkrétní podmínky a čísla vám nikdo nesdělí, protože každá banka má své vlastní předpisy a interní ustanovení. Ale nezoufejte, právě proto jsme pro vás přichystali článek, který vám prozradí a přiblíží, jak se na vyjednávání o půjčce připravit!

Otázka pravdy. Zda půjčku získáte a jakou částku vůbec můžete požadovat, je pro mnohé jednou z nejpalčivějších životních otázek. Prozradíme vám jedno sladké tajemství. Dokud se nezeptáte, tak to nezjistíte! Každá banka posuzuje jednotlivé žádosti individuálně dle vaší finanční zralosti - bonity. Právě bonita klienta bance ukazuje, jestli jste a zda budete schopni úvěr řádně splácet. Jak tedy má vypadat vaše bonita? Konkrétní podmínky a čísla vám nikdo nesdělí, protože každá banka má své vlastní předpisy a interní ustanovení. Ale nezoufejte, právě proto jsme pro vás přichystali článek, který vám prozradí a přiblíží, jak se na vyjednávání o půjčce připravit!

Bonita a základní kritéria pro získání půjčky

Co vlastně znamená bonita? Co vše si máme pod tímto slovem představit? Dejme tomu, že každá finanční instituce si hodnotí a boduje váš finanční stav. A nejen ten. Jistěže si prověřuje vaši úvěrovou historii, ale také nahlíží na věk a vaši životní situaci. Jste v manželském svazku? Jste oba zaměstnaní? A máte děti? Podnikali jste už někdy před tím? A jak se vám dařilo? Na všechny tyto otázky se vás banka či jiná finanční instituce může zeptat!

Bonita jako taková aneb Na co se především připravit

Podívejme se na bonitu detailněji. Poskytovatelé úvěrů hodnotí a soustředí se na vaše stálé příjmy, výdaje - závazky a na vaše dřívější finanční chování. Pod tímto slovním spojení si představte svoji historii řádného splácení úvěrů a aktuální stav (i počet) vašich finančních závazků. Instituce poskytující půjčky se nemusí spokojit pouze s doložením příjmů, některým bude třeba prokázat, že jste schopni svůj závazek splácet bez velkého finančního napětí.

Bonita nerozhoduje jen o tom, zdali úvěr získáte a nebo ne. Bonitou se rozumí i vaše výsledné skóre. Představte si tabulku, kde sbíráte kladné body. Čím více jich máte, tím stoupáte v tabulce výše a máte pro vás líbivější podmínky úvěru. Jednoduše na vás nebude instituce tak přísná a získáte výhodnější podmínky!

Další základní kritéria pro získání půjčky

Aby to nebylo tak jednoduché, kromě bonity se posuzují i další skutečnosti. Řekněme, že se jedná o další vyřazovací kolo, protože přes tato kritéria by se dalo říci, že nejede vlak. Především pokud tedy plánujete řešit svoji půjčku u banky, ta má většinou přísné požadavky na možnost získání úvěru. Nahlédneme proto na běžně se vyskytující požadavky banky:

Věk - samozřejmostí bude vaše plnoletost a zároveň se bude nahlížet na váš produktivní věk. To znamená “jak dlouho pravděpodobně setrváte ve svém zaměstnání či podnikání, než nastane váš důchodový věk”. Mnohé finanční instituce mají nastavené maximální věkové limity, aby měli větší jistotu splacení vašeho závazku.

Příjem žadatele - pravidelnost a výši příjmu jsme si již zmiňovali. Zajisté čím vyšší příjem, tím pro vás lepší - finanční instituce poskytnou při vyšším pravidelném příjmu i větší šanci na získání vyšší částky na úvěr. Důležitá je i stabilita vašeho zaměstnání, které trvá. Bankám se nemusí zamlouvat fakt, že jste ve zkušební době. A stejně tak se nabízí otázka, “jestli dostanu půjčku, když mám smlouvu na dobu určitou?” Ano, stejně tak i pracovní smlouva na dobu určitou může pro banku znamenat problém!

Existující dluhy žadatele - může se stát, že banka bude vyžadovat detailní výpis všech vašich stávajících závazků, včetně jiných úvěrů či kreditních karet, aby získala přehled o vašem celkovém finančním zatížení. Ovšem to, že dluhy máte, tedy už splácíte existující úvěr, nemusí být vůbec na škodu. Naopak - pokud je vaše historie bez vykřičníků a jen ukazuje vaši řádnou disciplínu v podobě pravidelného splácení, máte kladné body!

Záruky - pokud vaše bonita opravdu není jak se říká “žádná sláva”, poslední body je možné nahnat právě tady. Některé instituce přihlíží k možnosti zajištěných půjček. Tím se rozumí jakékoliv majetkové zajištění v podobě nemovitosti či vozidla, které slouží jako ochrana pro poskytovatele půjčky v případě vašeho nesplácení. Pomoci vám může i tzv. spoluručitel (popř. spolužadatel), který vstupuje do hry až ve chvíli, kdy vy nezvládáte svůj závazek splácet.

Další faktory ovlivňující výši půjčky

Pomyslné další vyřazovací kolo jste ustáli? Existuje více kritérií, na kterých můžete sesbírat body a nebo které vás naopak zabrzdí. Při posuzování vaší žádosti o půjčku mohou finanční instituce hodnotit i následující klíčové faktory, které rozhodnou, zda máte jako žadatel nárok na úvěr a jaká maximální výše půjčky vám může být poskytnuta.

Výdaje a závazky - není to jen o vašich dluzích, ale banky se mohou zajímat o váš čistý příjem po odečtení všech fixních měsíčních výdajů a stávajících finančních závazků. I proto se vás v dotazníku například mohou tázat, zdali máte děti popř. vyživovací povinnost na ně. Protože se jedná o skutečnosti, které přímo určují, kolik můžete bezpečně každý měsíc splácet.

Účel půjčky - víte, že pokud máte specifický účel, pro který úvěr požadujete, můžete tím ovlivnit podmínky půjčky včetně její výše? Ano! Na účelové půjčky může být nahlíženo jinak, finanční instituce vám mohou poskytnout příznivější podmínky, pokud prokážete, na co peníze plánujete použít.

Ekonomická situace trhu - ano, přestože trh přímo neovlivníte, tak aktuální ekonomická situace a úrokové sazby na trhu významně ovlivňují možnou výši úroků a tím i celkovou výši poskytovaného úvěru. To jen pro případ, že byste vzpomínali na úvěr souseda před pěti lety. Podmínky se mění a přizpůsobují se v závislosti na aktuální situaci finančního trhu. 

Kontrola finanční historie vás nemine, znáte tu svoji?

Jak asi tušíte, banka nebude spoléhat jen na vaše svědomí, že jste její dotazník vyplnili pravdivě. Dnes je každé vaše klopýtnutí zaznamenáno v pomyslné knize hříchů, kde se banka hned v několika registrech dozví pravdu o vašich úvěrech a o vaší platební (ne)morálce.

Výpis z registru dlužníků

Existují veřejně přístupné registry dlužníků, které jsou jak bankovní, tak i nebankovní, a kde za poplatek zjistíte úvěrovou historii minimálně za 4 poslední roky. A právě v registrech jsou shromažďována data, která odhalují vaše uplynulé finanční chování. Poskytovatelé úvěrů je běžně používají k hodnocení finančního rizika žadatelů o úvěr, nezapomínejte na to!

Výpisy vaší finanční historie lze získat z registru SOLUS či z jiných nebankovních registrů - např. CBCB (bankovní registr klientských informací) a CNCB (nebankovní registr klientských informací). V těch nebankovních registrech se hříšníkům promítnou resty jako je neplacení za energie a služby (data poskytují dodavatelé elektřiny, plynu, mobilní operátoři, poskytovatelé internetu,..). Zkontrolujte si proto vaše existující závazky a případná předchozí pochybení v úhradách napravte!

Co vše lze z registrů vyčíst a jaké informace registry finančním institucím poskytují:

 • Bezdlužnost: Jedná se o potvrzení, že ve vašem případě neexistují žádné neuhrazené dluhy.
 • Historie: Celkový přehled, který ukazuje skutečnost splácení vašich minulých závazků.
 • Podrobnosti: Nabízí náhled a přehled o typech a počtu vašich úvěrů.

Jak postupovat v případě zamítnutí vaší žádosti o půjčku?

Namířili jste si to s žádostí o půjčku nejdříve do banky? A ta vám dala studenou sprchu v podobě zamítnutí? Nezoufejte. Pokud někomu byla zamítnuta žádost o půjčku, je důležité zachovat klid, zjistit proč se tak stalo a jednat systematicky.

 • Zjistěte důvod zamítnutí: Banky jsou povinny uvést vám důvod zamítnutí vaší žádosti. Častými důvody bývají skutečnosti jako je nízký příjem, vysoká úvěrová zátěž nebo špatná kreditní historie.
 • Prověřte svou kreditní historii: Je možné, že jste opomněli zaplatit pokutu či jste řádně nespláceli předchozí úvěr - ostatně všechna provinění jsou (jak už víte) evidována. Co by vás mohlo zaskočit (avšak to jsou spíše příběhy z minulosti), tak je situace, kdy si na vaše údaje vzal půjčku někdo cizí. V takovém případě se určitě obraťte na klientské centrum dané finanční instituce a informujte se o dalším postupu!
 • Zvážte možné kroky ke zlepšení: Může se stát, že nebude zbytí a bude potřeba zredukovat své stávající závazky či zlepšit svoji finanční situaci. Pravděpodobně bude třeba jít do hloubky a vzít úvahu i rekonstrukci vašeho domácího rozpočtu. Jak na to, vám poradí náš článek “Jak mít pod kontrolou finance a rodinný rozpočet”.
 • Zvažte alternativní poskytovatele: Pokud vám banka žádost zamítne, jak zjistit, jestli dostanu půjčku jinde? Jiná finanční instituce totiž může mít i jiná (pro vás příznivější) kritéria. Neztrácejte proto dál svůj drahocenný čas, stačí vyplnit žádost a její výsledek můžete mít do 5 minut!

Důležité je se nevzdávat a vycházet z vyjádření a zpětné vazby od finanční instituce. Oprávněně zamítnutou žádost berte jako příležitost zamyslet se nad vaší finanční situací a nad celkovým ukazatelem vaší bonity. Nabízí se i vlastní přehodnocení vaší žádosti - možná bude tentokrát potřeba žádat o nižší částku nebo předložit lepší zajištění, nechte si proto přepočítat vaši žádost zde!

80 000 Kč do 5 minut na váš plán

Online půjčky bez zbytečného čekání a byrokracie

chci si půjčit

Otázka pravdy. Zda půjčku získáte a jakou částku vůbec můžete požadovat, je pro mnohé jednou z nejpalčivějších životních otázek. Prozradíme vám jedno sladké tajemství. Dokud se nezeptáte, tak to nezjistíte! Každá banka posuzuje jednotlivé žádosti individuálně dle vaší finanční zralosti - bonity. Právě bonita klienta bance ukazuje, jestli jste a zda budete schopni úvěr řádně splácet. Jak tedy má vypadat vaše bonita? Konkrétní podmínky a čísla vám nikdo nesdělí, protože každá banka má své vlastní předpisy a interní ustanovení. Ale nezoufejte, právě proto jsme pro vás přichystali článek, který vám prozradí a přiblíží, jak se na vyjednávání o půjčce připravit!

Banka vás odmítla? Nic není ztraceno, žádejte o finanční pomoc jinde!

A co teď? Banka vám dala jasně najevo, že v tomto sektoru se svou žádostí o úvěr nepochodíte. Ale my moc dobře chápeme, že jsou situace, kdy lidé potřebují neprodleně půjčit peníze. V tuto chvíli věříme, že už jste z celého procesu unavení a přejete si minimální požadavky na administrativu a ideálně, ať je schvalovací proces co nejrychlejší. Známe řešení vašeho problému, kdy nebankovní finanční instituce dávají naději pro získání úvěru:

 • Dostupnost a rychlé schválení: Žádosti jsou často schváleny již během 5 minut. Jakmile je vaše žádost schválena, obratem je požadovaná částka vyplacena na váš účet.
 • Minimální papírování: V prvním kole žádosti často stačí pouze základní osobní údaje a doklady.
 • Flexibilita: Finance můžete použít na cokoliv a během chvíle získáte menší či větší finanční částky.
 • Dostupnost online: Nemusíte se zdržovat s osobními schůzkami na pobočce, vše je možné vykomunikovat online bez návštěvy bankovního poradce.

Časté otázky a mýty o půjčkách

Řešíte svou finanční situaci poprvé? Jistě máte obavy z neznámého, což je pochopitelné, protože se jedná o peníze. Při žádostech o úvěr se lidé často setkávají s různými otázkami a současně kolují mezi lidmi historky a nepodložené mýty. Pojďme si ujasnit ty nejběžnější z nich!

Je pravda, že půjčku dostanu okamžitě bez ověření?

 • Ne tak docela, banky i nebankovní instituce si vyžadují určité informace k posouzení bonity a schopnosti splácení půjčky.

Musím mít zajištění nebo ručitele pro získání půjčky?

 • Ano i ne - Některé produkty vyžadují zajištění nebo ručitele, ale existují i nezajištěné půjčky, které jsou dostupné bez těchto požadavků.

Zda dostanu půjčku lze zjistit přes různé webové kalkulačky dostupnosti?

 • Ne  - Kalkulačky poskytují orientační výsledky, rozhodující jsou však informace na základě vašich dat, které jsou získávány během schvalovacího procesu.

Je online žádost o půjčku vždy rychlejší a lepší?

 • Ano - Online žádosti ušetří mnoho vašeho času. Výsledek můžete mít často již během několika minut, ale vždy závisí na konkrétním poskytovateli a jeho požadavcích.

Samozřejmě je třeba doplnit, že posuzování žádosti o půjčku je individuální a míra schválení se může lišit od předpokladů uvedených v reklamách nebo v obecných kalkulačkách. Pokud chcete mít jistotu, využijte možnosti pro vyplnění žádosti, kdy se bude jednat o podmínky vytvořené vám na míru!

Závěrem si shrneme nejdůležitější poznatky, jak získat půjčku

Pomyslným středobodem, který rozhoduje o schválení úvěru, je bonita. Bonitou se rozumí vaše celková schopnost půjčku splácet - instituce proto hodnotí vaše pravidelné příjmy a výdaje, stejně jako hodnotí i vaši historii v počtu a splácení dluhů.

A právě zjištění vaší bonity v zásadě rozhodne, zda vaší žádosti o úvěr bude vyhověno a za jakých podmínek, a nebo jestli bude vaše žádost o půjčku zamítnuta.

Zároveň platí, že banka bude vaši bonitu posuzovat vždy přísněji než nebankovní instituce a taktéž si vás jako žadatele o úvěr banka přísněji prověří. Protože banky jsou nuceny postupovat a řídit se mimo jiné přísnějšími zákony.

Pokud na finance opravdu spěcháte, vzít si úvěr a dobře ho použít má svůj důvod. Protože díky němu je možné zlepšit kvalitu svého života. Své možnosti můžete prověřit nezávazně, stačí vyplnit žádost

Využijete-li úvěr na smysluplný záměr, jako např. renovaci bydlení, investici do vzdělání či opravy automobilu, můžete získat výhodnější podmínky! A pokud na peníze spěcháte z jakéhokoliv jiného důvodu, žádné obavy - tyto podmínky  jsou od nás pro vás samozřejmostí:

 • Možnost získat až 80 000 Kč
 • Možnost sjednat kdykoli 24/7
 • Možnost opakovaně vybírat/čerpat 24/7
 • Možnost splácet kdykoliv (denně, týdně, měsíčně)
 • Vše zařídíte kompletně online odkudkoliv
 • Vyplacení peněz na účet obratem
 • Bez zdlouhavého ověřování

 Ano, i vy své finance můžete mít do 5 minut!

80 000 Kč do 5 minut na váš plán

Online půjčky bez zbytečného čekání a byrokracie

chci si půjčit

Pomáháme lépe hospodařit

Všechny články

Potřebujete poradit? Tak se ozvěte!

Bezplatná infolinka